mián guǒ chèng chuí

绵裹秤锤

 • 拼 音:mián guǒ chèng chuí
 • 出处:
绵裹秤锤的意思:丝绵里裹着秤锤。
 • 词语

  绵裹秤锤

 • 拼音

  mián guǒ chèng chuí

 • 解释

  丝绵里裹着秤锤。

 • 出处

  宋·释普济《五灯会元·大沩果禅师法嗣》:“兴化道:‘我逢人则不出,出则便为人,又作么生?’师曰:‘绵裹秤锤。’”