luò huā méi rén

落花媒人

 • 拼 音:luò huā méi rén
 • 出处:
落花媒人的意思:给婚姻关系已经确定或将要确定的人做媒人,谓之“落花媒人”。
 • 词语

  落花媒人

 • 拼音

  luò huā méi rén

 • 解释

  给婚姻关系已经确定或将要确定的人做媒人,谓之“落花媒人”。